Giá chỉ 39₫/Per Nights

The Plaza, New York City

Đặt Phòng